93 624 32 08
  667 70 46 13

ORIENTACIÓ ESCOLAR

Els alumnes identificats dins del grup d’altes capacitats intel·lectuals necessiten, per les seves característiques cognitives, una atenció escolar individualitzada. Són persones que mostren un ritme d’aprenentatge ràpid, i moltes vegades, molt integrador. Veuen els continguts de forma global i necessiten saber el perquè d’allò que els hi ensenyen. Quan el tema els hi agrada, el seu nivell d’aprofundiment és molt alt i, inclús algunes vegades, pot arribar a ser exagerat.

La intervenció educativa és el reconeixement de la particularitat de l’alumne. És lògic que un nen amb altes capacitats s’avorreixi amb el ritme normal de la classe. Per tant, cal afrontar aquesta situació i donar-li la millor resposta al nen. No cal posar-li més feina sinó substituir tot allò que l’alumne ja sap fer per altres tasques molt més adients per a ell.

Implicar a la persona d’altes capacitats amb una intervenció educativa que estimuli l’esforç, la creativitat i la flexibilitat.

És important que l’escola sigui una font d’estimulació cap a la participació, cap a l’acció, cap a l’esforç, que estimuli la curiositat, l’ensenyament cap a la indagació, a l’autonomia, el pensament crític, el treball grupal i la transversalitat entre els diferents continguts de les assignatures. Tot això es pot aconseguir mitjançant metodologies que fomentin la creativitat i la motivació. Són les Estratègies Interactives basades en ajudar als nens a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, en aprenentatges centrats en l’activitat de l’alumne, basats en problemes, treballs per projectes, estudi de casos, debats, simulacions, representacions, treball cooperatiu i aprenentatges que tenen una aplicació en el món real en comptes de lliçons aïllades que als nens els hi costa connectar-ho amb la realitat.

Orientació escolar per a persones amb altes capacitats

Tipus d’intervenció educativa que es pot aplicar amb un alumne d’altes capacitats:

Ampliació curricular

Afegir continguts al currículum ordinari i ampliar l’estructura de temes amb més informació.

Enriquiment curricular

Enriquir les tasques acadèmiques aplicant diverses mesures. Enriquir el currículum escolar es pot fer mitjançant la incorporació d’aprenentatges i coneixements que no estan en el currículum general. Això comporta donar diferents recursos (tant escolars com extraescolars) perquè l’alumne tingui al seu abast diferents fonts d’informació i de treball. Un exemple d’enriquiment seria el treball basat en projectes.

Agrupament

Es tracta d’ajuntar alumnes de característiques cognitives semblants per tal de treballar conjuntament (projectes) o bé avançar o enriquir continguts d’unes determinades assignatures.

Acceleració

Avançament d’un curs escolar. És aconsellable aplicar aquesta mesura quan l’alumne presenti una bona autonomia personal, estabilitat emocional i una evolució acadèmica satisfactòria.

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.