93 624 32 08
  667 70 46 13

SEGUIMENT PSICOLÒGIC PER A PERSONES AMB ALTES CAPACITATS

A vegades els nens amb altes capacitats necessiten un suport emocional per afrontar de forma positiva i eficaç algunes dificultats que poden patir com la desmotivació escolar, la integració social, l’ansietat, problemes psicosomàtics (mals de panxa, etc), baixa tolerància a la frustració, baixa autoestima, etc.

En aquest espai, mitjançant la teràpia individual i/o grupal, podem donar el recolzament adequat i diferents estratègies per afrontar aquestes dificultats per tal de que el nen gaudeixi i es desenvolupi de forma integral i eficaç.

Seguiment psicològic per a persones amb altes capacitats

Problemes associats a les persones amb altes capacitats

Algunes vegades poden aparèixer problemàtiques relacionades amb:

Insatisfacció personal

 • Baixa tolerància a la frustració
 • Autoexigència
 • Autoestima
 • Sensació de sentir-se diferent
 • Ansietat
 • Hipersensibilitat
 • Manca de seguretat personal i emocional
 • Sobreexcitabilitat
 • Problemes de comportament

Insatisfacció escolar

 • Avorriment
 • Desmotivació i manca d’interès
 • Oposició davant tasques repetitives
 • Bloqueig mental
 • Manca d’hàbits d’estudi
 • Desorganització escolar

Insatisfacció social

 • Exigència l'hora d’escollir amics
 • Poques afinitats amb els companys
 • Interessos peculiars
 • Alta sensibilitat davant les crítiques
 • Aïllament i restricció social

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.